ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΗ ROMAN ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μετά από επίσημη πρόσκληση πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο στις 09-11-2022 προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του αδελφού Δήμου Roman.

Στην τελετή αδελφοποίησης παραβρέθηκαν ο Βουλευτής του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της ελληνικής ομογένειας κος Dragos Zisopol, ο Δήμαρχος της πόλης Roman κος Leonard Achiriloaei, ο Διευθυντής ΕΟΤ Ρουμανίας κος Γιώργος Σταφυλάκης, εκπρόσωπος Βουλευτής της επαρχίας Neamt και ο εκπρόσωπος της ελληνικής ομογένειας της περιοχής.

Τον Δήμο Σαμοθράκης εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Χωροταξικού κος Ιωάννης Γλήνιας και η Πρόεδρος του ΔΣ κα Σόνια Βασιλειάδου.

Αμοιβαία συμφωνήθηκε η διάνοιξη οδών συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα και αφορούν τα εξής: Τοπική και δημόσια διοίκηση, εμπόριο εκπαίδευση, κουλτούρα, υγεία, περιβάλλον, τουρισμό, αθλητισμό, καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και υπηρεσίες κοινωνικού συμφέροντος.

Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσω:

• Διεκπεραίωσης ανταλλακτικών δράσεων και επισκέψεων μεταξύ των Δήμων με γνώμονα να εντρυφήσουν στα τοπικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις και ιστορία αντίστοιχα.

• Συνεργασίας σε ότι αφορά τον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας.

• Χορήγησης απαραίτητης υποστήριξης για την επίτευξη ενός συνεταιρισμού συνεργασίας μεταξύ και των τοπικών μονάδων εκπαίδευσης, για την συμμετοχή τόσο μαθητών όσο και καθηγητών στις ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών και στην διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών, και τουριστικών προγραμμάτων εναλλακτικά και στις δύο περιοχές.

• Ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών στο κομμάτι της υγείας.

• Προώθησης δράσεων με απόρροια την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν και εμπεριέχουν την κοινή μας επιθυμία για μια βραχυπρόθεσμα εξελισσόμενη συνεργασία και φιλία η οποία με αντικειμενικά και λεπτομερή κριτήρια και στόχους αποσκοπεί σε μια ανθεκτική και παραγωγική σύνδεση των δύο Δήμων