Προσύμφωνο με τον Δήμο Ruvo di Puglia της Ιταλίας υπέγραψε ο Δήμος Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon και του έργου OpenDBL, υπέγραψε προσύμφωνο τεχνολογικής αδελφοποίησης με τον Δήμο Ruvo di Puglia της Ιταλίας και τον Δήμο Mislata της Ισπανίας για την από κοινού υιοθέτηση και προώθηση της ψηφιοποίησης των δημοτικών υποδομών με Scan to BIM.

– Η διαδικασία της ψηφιοποίησης των δημοτικών υποδομών γίνεται με 3D σάρωση, με χρήση drones με laser και ειδικούς αισθητήρες για τη δημιουργία ψηφιακής αναπαράστασης των δημοτικών κτιρίων με υψηλή ακρίβεια.

– Ο Δήμος μας θα είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που – σε πιλοτικό επίπεδο – θα δοκιμάσει αυτού του είδους προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *