Ιδρυτής της διαδικτυακής πρωτοβουλίας Global Hellenic Diaspora

Αναστάσιος Μίχος

With great pleasure the online initiative Global Hellenic Diaspora welcomes and supports the association Global Hellas .

 

The Global Hellas association can fill the gap between the Greeks and philHellenes abroad and the homeland Greece.

 

I look forward to a close collaboration between online initiative Global Hellenic Diaspora and Global Hellas association. 

Αναστάσιος Μίχος

Ιδρυτής της διαδικτυακής πρωτοβουλίας Global Hellenic Diaspora