Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

Οι Έλληνες της διασποράς καθώς και όλοι εκείνοι οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και πλημμυρίζονται οι καρδιές τους από Φιλελληνικά αισθήματα αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας. Ένα κεφάλαιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό, το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει αξιοποιηθεί με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο.

 

Εμείς ως Πελοποννήσιοι γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει μετανάστευση σε μια ξένη χώρα, αλλά και το μέγεθος της αγάπης, της νοσταλγίας και της διάθεσης προσφοράς προς τη Γενέθλια γη, των συμπατριωτών μας που ξενιτεύτηκαν αναζητώντας μακριά της μια καλλίτερη τύχη. Επίσης η Πελοπόννησος ήταν ο πρώτος σταθμός των Φιλελλήνων, και εδώ ξεκίνησαν τη δράση τους για την απελευθέρωση της χώρας μας από τον Οθωμανικό ζυγό.

 

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την προσπάθειά σας, η οποία στοχεύει στη σύσφιξη και την ανάπτυξη των σχέσεών μας με τους Έλληνες και τους Φιλέλληνες του Εξωτερικού.

Παναγιώτης Νίκας
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου