ΠΕΔ Αττικής: Συνεχώς στο πλευρό των Δήμων της Αττικής

Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Πρόκειται για τον θεσμό που ενώνει και τους 66 Δήμους και από κοινού θέτουν θεσμικά, λειτουργικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα στο πρώτο πλάνο της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής(Π.Ε.Δ.) έχει ειδικότερα ως σκοπό: α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.β) Την προαγωγή του …

ΠΕΔ Αττικής: Συνεχώς στο πλευρό των Δήμων της Αττικής Read More »